CVJC2206

HOSE

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVJC2206

Biến động
0.01 - 0.84
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
133.20
Giá cơ sở gần nhất
98,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CVJC2206

Tài sản cơ sở
CTCP Hàng không Vietjet
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
133.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file