CVNM2302

HOSE

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.19 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVNM2302

Biến động
0.41 - 1.30
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
76.34
Giá cơ sở gần nhất
74,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2302

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
9.6846:1
Giá chuyển đổi
69.94
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9685
Bản cáo bạch
Xem file