CVRE2211

HOSE

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.19 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVRE2211

Biến động
0.03 - 0.99
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.29
Giá cơ sở gần nhất
29,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2211

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
28.89
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file