CVRE2212

HOSE

Chứng quyền VRE/VCSC/M/Au/T/A2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CVRE2212

Biến động
0.01 - 1.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.02
Giá cơ sở gần nhất
28,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2212

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file