CVRE2215

HOSE

Chứng quyền VRE/7M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVRE2215

Biến động
0.01 - 2.25
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.02
Giá cơ sở gần nhất
29,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/03/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2215

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
9,000,00
Khối lượng niêm yết
9,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file