CVRE2217

HOSE

Chứng quyền VRE-HSC-MET10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVRE2217

Biến động
0.01 - 2.90
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.52
Giá cơ sở gần nhất
26,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
28/02/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2217

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
27.50
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file