CVRE2220

HOSE

Chứng quyền VRE-HSC-MET11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVRE2220

Biến động
0.01 - 1.48
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.04
Giá cơ sở gần nhất
29,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
01/09/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2220

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file