CVRE2221

HOSE

Chứng quyền VRE-HSC-MET12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVRE2221

Biến động
1.01 - 1.57
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
36.86
Giá cơ sở gần nhất
29,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
05/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2221

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
11 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
32.50
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file