CVRE2301

HOSE

Chứng quyền CVRE02MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVRE2301

Biến động
0.07 - 1.47
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.10
Giá cơ sở gần nhất
28,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
13/07/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2301

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
29.70
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file