DNSE Detail Stock ABI
ABI

Bảo hiểm Agribank

UPCOM: CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

09/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

09/12/2023

Tổng quan

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bảo hiểm phi nhân thọ
- KD bảo hiểm gốc: BH sức khỏe và BH tai nạn con người; BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng hóa vận chuyển; BH tín dụng và rủi ro tài chính, BH thiệt hại KD
- KD tái bảo hiểm: nhận và nhượng tái BH đối với tất cả các nghiệp vụ BH phi nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước, ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Bảo hiểm Agribank

Giá hiện tại

3,727

0

0

-

0.67

-

0

9.27%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tiến Hải

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bảo hiểm phi nhân thọ
- KD bảo hiểm gốc: BH sức khỏe và BH tai nạn con người; BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng hóa vận chuyển; BH tín dụng và rủi ro tài chính, BH thiệt hại KD
- KD tái bảo hiểm: nhận và nhượng tái BH đối với tất cả các nghiệp vụ BH phi nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước, ...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/10/2006: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng theo giấy phép số 38GP/KDBH cấp bởi Bộ Tài chính. .

- Năm 2007: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng. .

- Năm 2008: ABIC đã đăng ký trở thành công ty đại chúng và được UBCKNN chấp thuận. .

- Năm 2009: Giao dịch trên thị trường UPCOM.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của ABI mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)


Ban giám đốc

4.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của ABI có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 66.22% công ty.