Tin tức & sự kiện

28/09/2022

ABS: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

23/09/2022

Cổ đông lớn sang tay 5 triệu cổ phiếu ABS

Bà Đinh Thị Sen đã bán 5 triệu cp của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS), qua đó không còn là cổ đông lớn của Công ty từ ngày 16/09/2022.

22/09/2022

ABS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đinh Thị Sen

29/07/2022

ABS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

Lãi ròng quý 2 của ABS tăng 32%

Kết thúc quý 2/2022, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS) thu về gần 11 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng mạnh.

15/07/2022

ABS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

03/06/2022

ABS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua bán với các bên có liên quan

11/05/2022

ABS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22

25/04/2022

ABS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

ABS: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

24/04/2022

ĐHĐCĐ ABS: Mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 11%, tăng vốn lên gấp đôi

Sáng ngày 23/04/2022, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, HOSE: ABS) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tất cả các tờ trình đều được thông qua.

21/04/2022

ABS: Báo cáo thường niên năm 2021

12/04/2022

ABS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Văn Chính

04/04/2022

ABS: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/04/2022

ABS: Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với ABS

31/03/2022

ABS: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của ABS

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dich Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã CK: ABS) như sau:

17/03/2022

ABS: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó GĐ

14/03/2022

ABS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022