Tin tức & sự kiện

30/08/2022

ABT: Đính chính giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

ABT: Giải trình biến động LNST BCTC HN và riêng bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

23/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK:ABT) như sau:

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

15/08/2022

ABT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

08/08/2022

ABT: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

28/07/2022

ABT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

ABT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

18/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 280,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

15/07/2022

ABT: Quyết định thay đổi niêm yết

14/07/2022

ABT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

08/06/2022

ABT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

03/06/2022

ABT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

01/06/2022

ABT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Nghị quyết HĐQT

01/06/2022

ABT: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

31/05/2022

ABT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Kim Hiếu

26/05/2022

ABT: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối co63phie61u ESOP năm 2022 cho người lao động

26/05/2022

ABT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Kim Hiếu

25/05/2022

ABT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Kim Hiếu