Tin tức & sự kiện

30/01/2023

PAN lãi 774 tỷ đồng, tăng 51% so với 2021

CTCP Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và luỹ kế năm 2022. Theo đó, PAN ghi nhận doanh thu quý 4/2022 đạt 3.906 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ (3.571 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 234 tỷ đồng, giảm 45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (279 tỷ đồng). Trong khi đó, trên BCTC riêng lẻ PAN ghi nhận lỗ 38 tỷ trong quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 là 25,9 tỷ đồng.

27/01/2023

ABT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 ABT - Doanh thu tăng 80,49% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

13/01/2023

ABT: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan

12/12/2022

ABT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT và Quy chế KTNB (kèm quy chế)

19/10/2022

ABT: BCTC quý 3 năm 2022

19/10/2022

ABT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

30/08/2022

ABT: Đính chính giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

ABT: Giải trình biến động LNST BCTC HN và riêng bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

24/08/2022

ABT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

24/08/2022

ABT: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

23/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK:ABT) như sau:

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

15/08/2022

ABT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

08/08/2022

ABT: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

27/07/2022

ABT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

ABT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

19/07/2022

ABT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

19/07/2022

ABT: BCTC quý 2 năm 2022

18/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 280,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: