Tin tức & sự kiện

15/09/2023

ACE: Nghị quyết HĐQT về chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà

28/08/2023

Khối ngoại mua ròng hơn trăm tỷ trong phiên VN-Index vượt mốc 1.200 điểm, "gom" mạnh DGC

17/08/2023

ACE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

17/08/2023

ACE: Nghị quyết HĐQT về giao dịch liên quan Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà

17/08/2023

Khối ngoại mua ròng trong phiên VN-Index giảm gần 10 điểm, gom mạnh VIC, CTG

03/08/2023

Hé lộ chủ mới Chứng khoán Saigonbank Berjaya

03/08/2023

Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 20/09/2023 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
+ Đợt 2 : ngày 20/10/2023 thanh toán 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/09/2023 (đợt 1) và ngày 20/10/2023 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

03/08/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 20/09/2023 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
+ Đợt 2 : ngày 20/10/2023 thanh toán 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/09/2023 (đợt 1) và ngày 20/10/2023 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

02/08/2023

ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/07/2023

ACE: Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức năm 2022 đợt cuối

28/07/2023

ACE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

ACE: Nghị quyết HĐQT về chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan

15/07/2023

BCTC 2022 ACE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

30/05/2023

Nvidia đang tham vọng gì sau cột mốc doanh nghiệp nghìn tỷ USD?

24/04/2023

ACE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

ACE: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)

29/03/2023

ACE: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

ACE: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

ACE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2023

ACE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt