DNSE Detail Stock ACL

HOSE: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

ACL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

652 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.23 tỷ

Doanh thu

1,293 tỷ

1.90%

203.98

0

0.54

0%

1.26%

0.63%

13.82%

95.41%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thị Vân Loan

54.83%

Nguyễn Thương Nhật Vi

5.96%

Trần Thị Thu Vân

4.62%

Trần Tuấn Khanh

2.74%

Khác

31.85%

Tin tức & Sự kiện