DNSE Detail Stock ACM

UPCOM: CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Khai thác quặng kim loại

logo

ACM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

30.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-10.14 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-198.89

0

0.77

0%

-2.94%

-1.90%

0%

23.07%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Xuân Thanh

9.81%

Lê Thị Yến Ngọc

3.92%

Phạm Thị Thúy Hạnh

1.22%

Khác

85.05%

Tin tức & Sự kiện