DNSE Detail Stock ADC

HNX: CTCP Mỹ thuật và Truyền thông

Xuất bản

logo

ADC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

78.76 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.32 tỷ

Doanh thu

432 tỷ

9.68%

3,598.92

0

0.06

-62.61%

18.59%

9.46%

33.02%

0%

40%

8.11%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

37.4%

Lê Hoàng Hải

10.3%

Phạm Văn Thắng

7.07%

Peter Eric Dennis

5.44%

Khác

39.79%

Tin tức & Sự kiện