DNSE Detail Stock AGM

HOSE: CTCP Xuất nhập khẩu An Giang

Nuôi trồng và chế biến các loại hạt

logo

AGM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

88.09 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-213.49 tỷ

Doanh thu

687 tỷ

1.08%

-11,729.98

0

1.09

0%

-117.85%

-15.37%

1.12%

14,312.61%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Thành Nhân

8.16%

CTCP Sơn Nesfor Việt Nam

7.87%

Hoàng Văn Toàn

5.49%

Nguyễn Văn Phúc

5.49%

Khác

72.99%

Tin tức & Sự kiện