Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 AGP - Lợi nhuận năm 2022 tăng tốc mạnh mẽ so với năm 2021.0.

12/10/2022

AGP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/10/2022

AGP: Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

05/10/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 20,000 CP

03/10/2022

AGP: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

22/09/2022

AGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết nội dung sẽ được nêu cụ thể trong tài liệu ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: từ Quý III đến Quý IV năm 2022
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Dược phẩm Agimexpharm: số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

06/09/2022

AGP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/08/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

25/08/2022

AGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 4,000 CP

16/08/2022

AGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

AGP: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

20/07/2022

AGP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

AGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

12/07/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 48,300 CP

10/06/2022

AGP: Cổ đông lớn thứ hai muốn gom thêm 500,000 cp

Tại CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP), bà Phạm Uyên Nguyên - thành viên HĐQT vừa đăng ký mua 500,000 cp từ ngày 10/06-08/07.

09/06/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

06/06/2022

AGP: Nguyễn Văn Kha - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 50,000 CP