DNSE Detail Stock AGP

UPCOM: CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Dược phẩm

logo

AGP

Tin tức

Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:12

AGP

+4.80%

26/04/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/04

AGP

0.00%

DRL

+0.30%

+13

11/04/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/04

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

AGP

+4.80%

04/03/2024

Dược phẩm Imexpharm báo lãi cao nhất lịch sử

AGP

0.00%

PMC

0.00%

18/01/2024

Dược phẩm Imexpharm báo lãi cao nhất lịch sử

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

AGP

+3.75%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

AGP

+3.75%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

AGP

+3.75%

09/11/2023

KQKD công ty dược phân hoá, có đơn vị vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

AGP

-0.40%

VDP

0.00%

+2

17/10/2023

KQKD công ty dược phân hoá, có đơn vị vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

Bán sách giáo khoa, công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục báo lãi

AGP

+0.40%

SZL

-0.38%

AGR

-6.89%

+5

16/10/2023

Phó Chủ Tịch HĐQT AGP muốn tăng sở hữu lên hơn 15%

AGP

-0.79%

30/09/2023

Phó Chủ Tịch HĐQT AGP muốn tăng sở hữu lên hơn 15%

AGP: Nguyễn Văn Kha - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200,000 CP

AGP

0.00%

29/09/2023

Giao dịch bổ sung - 1,796,744 CP

AGP

14/09/2023

AGP: Ngày 18/09/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

AGP

0.00%

13/09/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,695,206 CP

AGP

05/09/2023

AGP: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch

AGP

-0.80%

05/09/2023

AGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

AGP

-0.79%

30/08/2023

AGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

AGP

-0.40%

08/08/2023

AGP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

AGP

-0.80%

04/08/2023

AGP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

AGP

0.00%

03/08/2023

AGP: Công văn về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

AGP

0.00%

03/08/2023