DNSE Detail Stock AGX

UPCOM: CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn

Thực phẩm đóng gói sẵn

logo

AGX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

783 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

139 tỷ

Doanh thu

916 tỷ

22.10%

12,895.65

0

0.02

0%

24.49%

20.96%

21.39%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Phát triển VF

24.54%

CTCP Đầu tư và Thương mại An Long

23.05%

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SG

19.09%

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV

18.33%

Khác

14.99%

Tin tức & Sự kiện