DNSE Detail Stock ANT

UPCOM: CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang

Nuôi trồng và chế biến cây ăn trái, rau củ

logo

ANT

Tin tức

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/04

ANT

+3.13%

MIG

+3.21%

+8

25/04/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/04

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

ANT

+2.73%

04/03/2024

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

ANT

+2.27%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bất thành)

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

ANT

+2.27%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 (Hủy NĐKCC 05/04/2017)

ANT

+2.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

ANT

+1.48%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ANT

+1.48%

09/11/2023

ANT: Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

ANT

-2.91%

13/10/2023

ANT: Nhận được công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

ANT

0.00%

10/10/2023

ANT: Ông Nguyễn Hoàng Minh đã mua 287,436 cổ phiếu ANT ngày 30/9/2023 trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

ANT

+1.00%

09/10/2023

ANT: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

ANT

0.00%

06/10/2023