Tin tức & sự kiện

18/01/2023

APF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/01/2023

APF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/01/2023

APF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/01/2023

APF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/01/2023

APF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

APF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/12/2022

APF: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17/11/2022

APF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

02/11/2022

APF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/10/2022

APF: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

APF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

APF: Ngày 05/09/2025, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

25/10/2022

APF: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Công ty

21/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 545,674 CP

19/10/2022

APF: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 545,674 cổ phiếu

08/09/2022

APF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

08/09/2022

APF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng

07/09/2022

APF: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

06/09/2022

APF: Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 2,000,539 CP