Tin tức & sự kiện

07/08/2023

Chủ động thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

11/07/2023

ASA: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu ASA

11/07/2023

ASA: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu ASA

27/06/2023

Nhiều cá nhân bị khởi tố hình sự vì lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán, đã có trường hợp tù chung thân

25/06/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: XDC vẫn chiếm sóng, một mã tăng kịch trần sau kế hoạch nâng cổ tức tiền mặt từ 12% lên 45%

20/06/2023

Cổ phiếu tăng vọt từ 3.000 lên 8.000 đồng, doanh nghiệp kín tiếng có “bóng dáng” của Bamboo Capital muốn tăng vốn khủng từ 60 tỷ lên gần 800 tỷ đồng

04/06/2023

Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn, nhà đầu tư nên cân nhắc những nhóm ngành nào?

24/05/2023

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

ASA: Quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu ASA

23/05/2023

ASA: Thông báo trạng thái chứng khoán cổ phiếu ASA

10/05/2023

Phân loại thẩm định viên về giá: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

14/02/2023

ASA: Quyết định về việc duy trì diện đình chỉ giao dịch

14/01/2023

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Đi bằng 'hai chân'

21/12/2022

ASA huỷ 70% cổ phiếu đang lưu hành

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của CTCP ASA (UPCoM: ASA), đại hội đã thông qua phương án xử lý huỷ bỏ 7 triệu cp ASA, tương đương 70% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

21/12/2022

ASA: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/11/2022

ASA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASA của CTCP ASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua phương án giải quyết 7 triệu cổ phần bị hủy bỏ trong đợt phát hành riêng lẻ 2013.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/11/2022

28/10/2022

ASA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/10/2022

ASA: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/10/2022

ASA: CBTT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022