Tin tức & sự kiện

14/01/2023

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Đi bằng 'hai chân'

Trong báo cáo mới đây của Hiệp hội thị trường trái phiếu (VBMA) cho thấy, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục trầm lắng. Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường có nhiều biến động và một số doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cuối năm 2022 và năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát và đề xuất một số nội dung sửa đổi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP. Đối với kênh phát hành ra công chúng, Bộ Tài chính sẽ cố gắng tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành.

21/12/2022

ASA huỷ 70% cổ phiếu đang lưu hành

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của CTCP ASA (UPCoM: ASA), đại hội đã thông qua phương án xử lý huỷ bỏ 7 triệu cp ASA, tương đương 70% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

21/12/2022

ASA: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/11/2022

ASA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASA của CTCP ASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua phương án giải quyết 7 triệu cổ phần bị hủy bỏ trong đợt phát hành riêng lẻ 2013.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/11/2022

28/10/2022

ASA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/10/2022

ASA: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/10/2022

ASA: CBTT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

28/06/2022

ASA: Thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc

15/06/2022

ASA: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Phạm Trung Kiên

01/06/2022

ASA: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Khoa Đức

22/02/2022

ASA: CBTT về việc chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC thu hồi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020

22/02/2022

ASA: Công bố thông tin về việc chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC thu hồi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020

27/01/2022

ASA: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 199,700 CP

27/01/2022

ASA: Yêu cầu công bố thông tin và giải trình theo yêu cầu

25/01/2022

ASA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

ASA: Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Nam bị khởi tố

25/01/2022

Cổ phiếu ASA bị đình chỉ giao dịch

Ngày 24/01, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đình chỉ giao dịch trên UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP ASA (UPCoM: ASA).

25/01/2022

Hủy 7 triệu cp tăng vốn khống của ASA

Ngày 23/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc hủy 7 triệu cp của CTCP ASA (UPCoM: ASA) từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

24/01/2022

ASA: Thông báo về việc đình chỉ giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP ASA