Tin tức & sự kiện

17/01/2023

FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, miễn nhiệm chức vụ của ông Đặng Tất Thắng

Tập đoàn FLC (FLC Group, mã: FLC) vừa công bố tài liệu cuộc họp đại hội cổ đông bất thường. Mới đây, ông cho biết trên trang cá nhân đã thành lập công ty đầu tư riêng là ATB Investment Partners trong vai trò Chủ tịch kiêm nhà sáng lập. Đến ngày 21/7/2022, FLC ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

29/12/2022

ATB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

26/12/2022

ATB: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/12/2022

ATB: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

14/12/2022

ATB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/11/2022

ATB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

ATB: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

15/08/2022

ATB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

ATB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/07/2022

ATB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/07/2022

ATB: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hồ Chí Minh

01/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATB của CTCP An Thịnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

23/06/2022

ATB: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

23/06/2022

ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

08/06/2022

ATB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

ATB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

23/05/2022

ATB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2022

ATB: Báo cáo thường niên 2021

29/04/2022

ATB: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

ATB: Báo cáo tài chính năm 2021