Tin tức & sự kiện

02/02/2023

ATG: Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2022

31/01/2023

ATG: Báo cáo tài chính quý 4/ 2022

16/01/2023

ATG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

ATG: Thay đổi nhân sự

02/12/2022

Lướt sóng cổ phiếu ATG không báo cáo, một cá nhân bị phạt

Ngày 30/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Mai.

18/11/2022

ATG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/11/2022

ATG: Giải trình việc bị hạn chế giao dịch của cổ phiếu ATG

10/11/2022

ATG: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG không còn là cổ đông lớn

10/11/2022

ATG: Bổ nhiệm Ông Võ Quý Lâm đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Bà Trần Thị Mai Xuân

10/11/2022

ATG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

08/11/2022

ATG: Bà Nguyễn Thị Phương được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty

07/11/2022

ATG: CBTT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và BKS

07/11/2022

ATG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/10/2022

ATG: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

22/09/2022

ATG: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ATG Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/09/2022

ATG: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ATG Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/09/2022

ATG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/09/2022

ATG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

ATG: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

ATG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022