Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 AVC - Một năm tăng trưởng đột phá.

27/01/2023

AVC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

AVC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVC của CTCP Thủy điện A Vương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 30/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. năm 2022

09/12/2022

AVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/12/2022

AVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

AVC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022

28/11/2022

AVC: Thay đổi nhân sự

07/11/2022

AVC: Công bố thông báo kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước

26/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVC của CTCP Thủy điện A Vương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 07/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/10/2022

Quý 3 bùng nổ, AVC có lãi sau thuế gấp 4 lần cùng kỳ

CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) công bố BCTC quý 3/2022, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bùng nổ so với cùng kỳ.

23/10/2022

Tuần 24-28/10: Có doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt hơn 53%

Trong tuần từ 24-28/10/2022, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 53.4%.

18/10/2022

AVC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

AVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/10/2022

Thủy điện A Vương chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiển tỷ lệ 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10.

11/10/2022

AVC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

07/10/2022

AVC: Bổ nhiệm lại Ông Ngô Xuân Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

07/10/2022

AVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/10/2022

AVC: Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 6,000 CP

15/09/2022

AVC: Quyết định HĐQT về việc gia hạn thời gian giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Cao Huy Bảo