Tin tức & sự kiện

21/10/2022

AVF: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

01/08/2022

AVF: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dich UPCoM

26/07/2022

AVF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Anh Đĩnh

18/02/2022

AVF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

AVF: Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá

26/07/2021

AVF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

09/07/2021

AVF: Thay đổi nhân sự

23/06/2021

Tổng Giám đốc AVF bị tạm giam

CTCP Việt An (UPCoM: AVF) vừa công bố thông tin bất thường về việc các cơ quan chức năng đến trụ sở Công ty đọc lệnh khởi tố và lệnh tạm giam ông Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty.

15/06/2021

AVF: Thông báo về việc Tổng giám đốc bị tạm giam

28/05/2021

AVF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

29/01/2021

AVF: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

22/10/2020

AVF: Báo cáo tài chính quý 3/2020

21/08/2020

AVF: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2020

20/08/2020

AVF: Thay đổi nhân sự

20/08/2020

AVF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

19/08/2020

AVF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

17/08/2020

AVF: Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 lần 2 không đủ tỉ lệ tham dự để tiến hành

17/08/2020

AVF: Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 lần 1 không đủ tỉ lệ tham dự để tiến hành

06/08/2020

AVF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/08/2020

AVF: Thay đổi nhân sự