Tin tức & sự kiện

26/07/2022

AVF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Anh Đĩnh

18/02/2022

AVF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

AVF: Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá

27/07/2021

AVF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

10/07/2021

AVF: Thay đổi nhân sự

23/06/2021

Tổng Giám đốc AVF bị tạm giam

CTCP Việt An (UPCoM: AVF) vừa công bố thông tin bất thường về việc các cơ quan chức năng đến trụ sở Công ty đọc lệnh khởi tố và lệnh tạm giam ông Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty.

15/06/2021

AVF: Thông báo về việc Tổng giám đốc bị tạm giam

29/05/2021

AVF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

29/01/2021

AVF: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

22/10/2020

AVF: Báo cáo tài chính quý 3/2020

21/08/2020

AVF: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2020

21/08/2020

AVF: Thay đổi nhân sự

20/08/2020

AVF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

19/08/2020

AVF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

18/08/2020

AVF: Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 lần 1 không đủ tỉ lệ tham dự để tiến hành

18/08/2020

AVF: Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 lần 2 không đủ tỉ lệ tham dự để tiến hành

06/08/2020

AVF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/08/2020

AVF: Thay đổi nhân sự

31/07/2020

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVF của CTCP Việt An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: (dự kiến): 16,17,18/08/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Việt An, QL91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Thông qua phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự.
+ Nội dung khác (nếu có bổ sung).

24/07/2020

AVF: Báo cáo tài chính quý 2/2020