DNSE Detail Stock BBC

HOSE: CTCP Bibica

Sản xuất bánh kẹo, bánh mì

logo

BBC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

943 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

111 tỷ

Doanh thu

1,611 tỷ

30.48%

5,896.31

0

0.12

-75.10%

7.91%

5.56%

33.44%

26.92%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn PAN

98.3%

Khác

1.70%

Tin tức & Sự kiện