DNSE Detail Stock BBM

UPCOM: CTCP Bia Hà Nội - Nam Định

Sản xuất bia

logo

BBM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.73 tỷ

Doanh thu

291 tỷ

0.57%

367.18

0

0.46

0%

1.47%

0.34%

8.65%

0%

45%

1.65%

2.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

51%

Nguyễn Thạc Dũng

7.05%

Đặng Thị Bích Thược

1%

Khác

40.95%

Tin tức & Sự kiện