DNSE Detail Stock BCB
BCB

Công ty 397

UPCOM: CTCP 397

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

01/02/2023

CẬP NHẬT

01/02/2023

Tổng quan

CTCP 397 hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác và thu gom than cứng, than bùn, than non;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan;
- Vận tải hàng hoá đường bộ;
- Vận tải đường ống, ven biển và hải dương;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Công ty 397

Giá hiện tại

28

0

0

-

0

-

3,165

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

31/01/2023

BCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

BCB: Thay đổi nhân sự

09/08/2022

BCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

BCB: Công bố thông tin về việc điều chỉnh số liệu trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần 397 đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán.

23/06/2022

BCB: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,164.5 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 31,645%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.164,5 đồng).
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần 397 (Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 01/06/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Chính

Tổng giám đốc

CTCP 397 hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác và thu gom than cứng, than bùn, than non;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan;
- Vận tải hàng hoá đường bộ;
- Vận tải đường ống, ven biển và hải dương;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- ...

Lịch sử phát triển:

_ Tiền thân là đội khai thác than số 1 được thành lập tháng 6/1996 trực thuộc Công ty Đông Bắc.
- Ngày 12/04/1997 lâm thời thành lập Xí nghiệp khai thác than 397.
- Ngày 07/02/2998 thành lập Xí nghiệp 397 thuộc Công ty Đông Bắc - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng - Kinh tế.
- Ngày 24/08/2010 chuyển đổi mô hình từ Xí nghiệp 397 thành Công ty TNHH MTV 397 trực thuộc TCT Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng.
- Ngày 10/04/2018 Chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP.
- Ngày 29/10/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,100 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

27.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BCB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 27.0 năm)


Ban giám đốc

24.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BCB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 82.46% công ty.