Tin tức & sự kiện

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

BCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

BCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

BCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/08/2022

BCC: BCC:CBTT và BC: BCTC năm 2021 sau kiểm toán nhà nước

10/08/2022

BCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/07/2022

BCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

BCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

BCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

BCC: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/05/2022

BCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

BCC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

BCC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

08/04/2022

BCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

BCC: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ gửi cụ thể tại thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi cụ thể tại thông báo mời họp
          - Nội dung họp: Theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

20/03/2022

BCC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

16/03/2022

Giá cổ phiếu vút bay cao bất chấp kết quả kinh doanh bèo bọt

Kinh doanh bết bát, lợi nhuận giảm sâu, thậm chí thua lỗ; thế nhưng giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp vẫn tăng phi mã. Vậy lời giải nào thỏa đáng cho nghịch lý này?

14/03/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 14/03: Lực bán vẫn tiếp diễn

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 14/03/2022, VN-Index tạm hình thành mô hình Head and shoulders với mục tiêu là mức 1,345 điểm.