DNSE Detail Stock BCO
BCO

Xây dựng Bình Phước

UPCOM: CTCP Xây dựng Bình Phước

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Xây dựng Bình Phước hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Xây dựng Bình Phước

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Minh Thân

Tổng giám đốc

Vũ Thanh Hải

CTCP Xây dựng Bình Phước hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của BCO mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của BCO mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)