DNSE Detail Stock BCR
BCR

CTCP BCG Land

UPCOM: CTCP BCG Land

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

04/02/2024

Tổng quan

CTCP BCG Land hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CTCP BCG Land

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tan Bo Quan Andy

Tổng giám đốc

Nguyễn Thanh Hùng

CTCP BCG Land hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

1.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của BCR mới (nhiệm kỳ trung bình 1.8 năm)


Ban giám đốc

1.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của BCR mới (nhiệm kỳ trung bình 1.6 năm)