Tin tức & sự kiện

26/02/2024

Lãnh đạo Thế giới Di động tiếp tục bán cổ phiếu

25/02/2024

Các doanh nghiệp chốt quyền họp ĐHCĐ trong tuần từ 26/2-1/3

25/02/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 26/2-1/3

25/02/2024

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26/2-1/3: Cổ tức tiền mặt cao nhất 20%

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BDB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,15 tỷ đồng, giảm 62,46% so với cùng kỳ.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BDB - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 21,25% so với cùng kỳ, lãi 0,33 tỷ đồng.

20/09/2023

BDB: Thay đổi nhân sự

15/08/2023

BDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

24/07/2023

BDB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BDB - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,41 tỷ đồng, giảm 38,06% so với cùng kỳ.

21/07/2023

BDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

Ba cổ phiếu trên HNX tăng hơn 50% trong tháng 6

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

21/06/2023

BDB: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

16/06/2023

BDB: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 1/2023 BDB - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,05 tỷ đồng tăng 12,52% so với cùng kỳ.