Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 26/2-1/3

Ngày 29/3/2024, CTCP FECON (HoSE: FCN) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/2/2024.

Ngày 29/3/2024, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/2/2024.

Ngày 15/3/2024, CTCP Gạch men Thanh Thanh (HNX: TTC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/3/2024.

Ngày 20/6/2024, CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (HNX: BDB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/3/2024.

>> Một doanh nghiệp lớn dự chi hàng chục nghìn tỷ đồng mua lại cổ phiếu

Xem thêm tại nguoiquansat.vn