DNSE Detail Stock BDG
BDG

Protrade Garment JSC

UPCOM: CTCP May mặc Bình Dương

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

02/10/2022

CẬP NHẬT

02/10/2022

Tổng quan

CTCP May mặc Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

+ May mặc xuất khẩu các loại sản phẩm may mặc.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Protrade Garment JSC

EPS

4,052

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.13

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

2,500

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

1.24%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

27/09/2022

BDG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

26/09/2022

BDG: Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

26/09/2022

BDG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19/09/2022

BDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong đợt phát hành ESOP

16/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60:61

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDG của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 60:61. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 60 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 61 cổ phiếu mới.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phẩn lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 290 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 60:61, cổ đông A được nhận (290/60*61) = 294,83 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận 294 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,83 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty - địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, P.Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2022

BDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn An Định

Tổng giám đốc

Phan Thành Đức

CTCP May mặc Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

+ May mặc xuất khẩu các loại sản phẩm may mặc.

Lịch sử phát triển:

- Tháng 11/1989: Tiền thân là xí nghiệp May Mặc Hàng Xuất khẩu được thành lập.

- Ngày 01/01/2007: Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương được thành lập và đi vào hoạt động.

- Ngày 03/04/2014: UBND Tỉnh Bình Dương đã có quyết định số 733/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương.

- Ngày 01/10/2015: Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK HCM.

- Ngày 01/12/2015: CTCP May mặc Bình Dương chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP.

- Ngày 15/01/2016: Công ty được UBCKNN chấp nhận trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 21/03/2016: Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

- Ngày 30/03/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán BDG.

- Ngày 06/04/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của BDG trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 20,500 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

18.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BDG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.3 năm)


Ban giám đốc

22.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BDG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 22.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 88.88% công ty.