Tin tức & sự kiện

09/09/2022

BFC: Thông báo bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty

29/08/2022

BFC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

19/07/2022

BFC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

06/07/2022

Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, Phân bón Bình Điền ước lãi trước thuế quý 2 giảm 26%

Sau nhiều quý kinh doanh thuận lợi nhờ giá phân bón và sản lượng tiêu thụ tăng mạnh, việc làm ăn của CTCP Phân bón Bình Điền bắt đầu chững lại trong quý 2/2022, với lợi nhuận trước thuế giảm gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

05/07/2022

BFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2022 và kế hoạch SXKD quý 3/2022

24/06/2022

BFC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền như sau:

02/06/2022

BFC dự chi hơn 110 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) thông báo chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 20% vào ngày 20/06.

02/06/2022

BFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

27/05/2022

BFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để chốt DSCĐ và thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/04/2022

BFC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

BFC: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

29/04/2022

BFC: Quy chế hoạt động của HĐQT

29/04/2022

BFC: Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT

29/04/2022

BFC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

29/04/2022

Tổng Giám đốc BFC: “Người nông dân đã đến ngưỡng chịu đựng do giá phân bón tăng cao”

Sáng ngày 29/04, CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Nói về mặt tiêu thụ, ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc cho biết người nông dân đã đến ngưỡng chịu đựng, nếu giá phân bón đầu vào còn cao hơn nữa nguy cơ sẽ bỏ ruộng.

26/04/2022

BFC: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15/04/2022

BFC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

14/04/2022

BFC: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT