DNSE Detail Stock BGW

UPCOM: CTCP Nước sạch Bắc Giang

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

BGW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

332 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.29 tỷ

Doanh thu

172 tỷ

0.68%

622.23

0

1.40

15.57%

5.83%

5.24%

38.91%

0%

20%

3.22%

5.48%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Giang

51%

CTCP Đầu tư Ngành nước DNP

24.99%

Hướng Xuân Công

1.24%

Khác

22.77%

Tin tức & Sự kiện