DNSE Detail Stock BHC
BHC

BICONCO

UPCOM: CTCP Bê tông Biên Hòa

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

28/05/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/05/2023

Tổng quan

CTCP Bê tông Biên Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- SX bê tông thương phẩm (loại thường, loại đặc biệt, mác từ 150 đến 700), cấu kiện kim loại phục vụ XD, cấu kiện bê tông đúc sẵn (cọc ống, cột điện, cọc vuông)
- SX và KD phụ gia cho bê tông
- Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng, thi công hạ tầng.
- Xây dựng công trình công nghiệp, nhà ở, kinh doanh nhà...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của BICONCO

Giá hiện tại

67

0

0

-

0.56

-

0

0.90%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

16/05/2023

BHC: Thông báo: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Các vấn đề khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trực tuyến qua room
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/05/2023

21/04/2023

BCTC 2022 BHC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm 17,68% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ doanh thu bán hàng giảm 47,87% so với cùng kỳ.

12/04/2023

BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

BHC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

24/03/2023

BHC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu BHC

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sơn

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Sơn

CTCP Bê tông Biên Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- SX bê tông thương phẩm (loại thường, loại đặc biệt, mác từ 150 đến 700), cấu kiện kim loại phục vụ XD, cấu kiện bê tông đúc sẵn (cọc ống, cột điện, cọc vuông)
- SX và KD phụ gia cho bê tông
- Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng, thi công hạ tầng.
- Xây dựng công trình công nghiệp, nhà ở, kinh doanh nhà...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân của CTCP Bê tông Biên Hòa là Nhà máy Trụ điện Biên Hòa, được thành lập năm 1968 với hoạt động chính là sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và cột điện bê tông ly tâm
- Từ ngày 01/01/2000, Công ty Bê tông chính thức đổi sang hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi mới là CTCP Bê tông Biên Hòa
- Ngày 26/05/2014: Hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX
- Ngày 10/04/2015: Giao dịch trở lại UPCoM

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 20.46% công ty.