DNSE Detail Stock BHI
BHI

Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

UPCOM: Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

03/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

03/03/2024

Tổng quan

Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Kinh doanh bảo hiểm gốc
- Kinh doanh tái bảo hiểm
- Quản lý quỹ, đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

Giá hiện tại

80

0

0

-

0

-

0

-100.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Quang Vinh

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Trưởng

Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Kinh doanh bảo hiểm gốc
- Kinh doanh tái bảo hiểm
- Quản lý quỹ, đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 21/07/2023: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 12,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BHI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.0 năm)


Ban giám đốc

5.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BHI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.6 năm)