DNSE Detail Stock BHK

UPCOM: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài

Sản xuất bia

logo

BHK

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

75.73 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.98 tỷ

Doanh thu

157 tỷ

0.31%

999.51

0

1.56

0%

7.61%

3.97%

24.08%

0%

75%

5.63%

9.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

28.1%

Lê Văn Chỉnh

2.22%

Bùi Thị Hạnh

0.13%

Khác

69.55%

Tin tức & Sự kiện