DNSE Detail Stock BKC

HNX: CTCP khoáng sản Bắc Kạn

Khai thác quặng kim loại

logo

BKC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

75.12 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.03 tỷ

Doanh thu

432 tỷ

1.32%

428.16

0

-0.13

82.89%

2.76%

1.29%

6.84%

74.56%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã

25.56%

Công ty TNHH Dịch vụ ANB

17.58%

Mai Văn Bản

7.36%

Đặng Thanh Vân

5.45%

Khác

44.05%

Tin tức & Sự kiện