Tin tức & sự kiện

20/09/2022

BMP: Nhắc nhở chậm giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022

08/09/2022

BMP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

BMP: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

02/08/2022

BMP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7

26/07/2022

Nhựa Bình Minh báo lãi ròng quý 2 gấp 3.5 lần cùng kỳ

Nhờ tiết giảm được giá vốn trong bối cảnh doanh thu tăng trưởng, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) báo lãi tăng đột biến trong quý 2/2022, với lợi nhuận ròng gấp 3.5 lần cùng kỳ.

25/07/2022

BMP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

Triển vọng nào ở BMP, FPT và DGC?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua BMP do việc hưởng lợi từ triển vọng giá hạ nhiệt và nhu cầu với ống nhựa phục hồi; mua FPT nhờ sự tăng trưởng bền vững; nâng khuyến nghị từ mức nắm giữ lên mua tích lũy DGC do triển vọng kinh doanh nhờ giá phốt pho vàng và phân DAP duy trì ở mức cao.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

BMP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

24/05/2022

BMP: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi,bổ sung và cập nhật ngành nghề kinh doanh)

11/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,350 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh như sau:

05/05/2022

BMP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

28/04/2022

BMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

BMP: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt

16/04/2022

BMP: Báo cáo thường niên năm 2021

07/04/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/04: Lực bán tăng trở lại

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 07/04/2022, VN-Index điều chỉnh và hình thành mẫu hình nến Dark Cloud Cover. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang khá bi quan trong ngắn hạn.

06/04/2022

BMP: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

BMP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

05/04/2022

BMP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

05/04/2022

BMP: Thông báo từ nhiệm của Kế toán trưởng