DNSE Detail Stock BOT

UPCOM: CTCP BOT Cầu Thái Hà

Xây dựng cầu đường

logo

BOT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

166 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-83.06 tỷ

Doanh thu

44.75 tỷ

0.19%

-1,402.01

0

1.18

0%

-42.12%

-5.70%

62.09%

634.57%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Tiến Đại Phát

40.21%

Đào Thị Hồng Hạnh

5%

Nguyễn Thị Nhàn

4.89%

Nguyễn Thu Hà

4.73%

Khác

45.17%

Tin tức & Sự kiện