DNSEDNSE Logo
Entrade X brandDNSE 5 stars
DNSE Detail Stock BSC
BSC

BTSC

HNX: CTCP Dịch vụ Bến Thành

5 NGÀY

-30.97%

1 NĂM

23.33%

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/05/2022

CẬP NHẬT

26/05/2022

Tổng quan

CTCP Dịch vụ Bến Thành hoạt động trong lĩnh vực:

- Mua bán các mặt hàng gia dụng, lương thực – thực phẩm
- KD DV lữ hành nội địa, quốc tế
- Kinh doanh khách sạn, cảng biển, bất động sản....
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của BTSC

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

7 tỷ

VỐN HÓA

0 tỷ

Giá hiện tại

EPS

144

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.16

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

500

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

4.83%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Hùng

Tổng giám đốc

Nguyễn Lê Dũng

CTCP Dịch vụ Bến Thành hoạt động trong lĩnh vực:

- Mua bán các mặt hàng gia dụng, lương thực – thực phẩm
- KD DV lữ hành nội địa, quốc tế
- Kinh doanh khách sạn, cảng biển, bất động sản....

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CT TM - DV Bến Thành được thành lập ngày 04/12/2003
- Ngày 09/08/2006, CTy có QĐ chuyển thành CTCP của UBND Tp.HCM.
- Ngày 03/11/2010: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký niêm yết trên HNX
- Ngày 05/01/2011: Cổ phiếu BSC của Công ty chính thức giao dịch trên HNX

Thành viên Hội đồng quản trị

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Lê Văn Hùng

CTHĐQT

-
-
-
-
2
Nguyễn Lê Dũng

TVHĐQT

593,768
18.85%
51
-
3
Hoàng Phong Giao

TVHĐQT

100
0.00%
-
-
4
Trương Thị Thanh Luân

TVHĐQT

-
-
-
-
5
Lê Thị Tường Vy

TVHĐQT

-
-
-
-
6
Đào Viết Đỉnh

Trưởng UBKTNB

-
-
-
-

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của BSC mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Nguyễn Lê Dũng

TGĐ

593,768
18.85%
51
-
2
Trương Hải Đăng

Thư ký Công ty

-
-
-
-
3
Trương Quang Thống

Phó TGĐ

455,326
14.45%
60
2004
4
Nguyễn Ngọc Liên Khương

KTT

-
-
37
-
5
Lê Ngọc Nguyên Hoàng

TBKS

-
-
-
-
6
Từ Vĩ Trí

Thành viên BKS

-
-
-
-
7
Từ Quang Nhật

Thành viên BKS

-
-
-
-

18.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BSC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 93.43% công ty.

STT
Cổ đông
Cổ phần
Tỷ lệ
Ngày cập nhật
1

Tổng Công ty Bến Thành

1,484,420
47.11%
13/08/2020
2

CTCP Đầu tư Toàn Việt

1,459,336
46.32%
26/10/2021

Cổ đông

Tỷ lệ

Tổng Công ty Bến Thành

47.11%

CTCP Đầu tư Toàn Việt

46.32%