DNSE Detail Stock BSP

UPCOM: CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ

Sản xuất bia

logo

BSP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

133 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.04 tỷ

Doanh thu

354 tỷ

0.75%

483.55

0

0.11

-437.84%

3.10%

2.04%

8.69%

42.23%

50%

8.00%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

27.03%

Võ Sỹ Dởng

8.43%

CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

6.82%

Vũ Hoài Sơn

5.4%

Khác

52.32%

Tin tức & Sự kiện