DNSE Detail Stock BT6

UPCOM: CTCP Beton 6

Sản xuất bê tông

logo

BT6

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

112 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-82.06 tỷ

Doanh thu

59.59 tỷ

1.09%

0

0

0.25

0%

0%

0%

-28.21%

609.58%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Thiết bị Xây dựng An Phong

19.22%

Công ty TNHH Mascon

15.95%

Golden Trinity Assets Limited

7.84%

CTCP Xây dựng Đầu tư HB

7.45%

Khác

49.54%

Tin tức & Sự kiện