DNSE Detail Stock BTB
BTB

HATHABEER

UPCOM: CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất bia hơi, bia chai.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HATHABEER

Giá hiện tại

401

0

0

-

0.33

-

0

0.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

01/08/2022

BTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

BTB: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

21/04/2022

BTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

BTB: Công bố thông tin đường dẫn trên trang thông tin điện tử của Công ty về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTB của CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyển của Đại hội đồng cổ đông.

11/03/2022

BTB: Báo cáo thường niên 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Thanh Liêm

Tổng giám đốc

CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất bia hơi, bia chai.

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CTy Bia Thái Bình và được hợp nhất giữa Công ty Bia - Rượu - Ong Thái Bình và Nhà máy bia Thái Bình theo QĐ số 2048/QĐ-UB ngày 29/08/2002 của UBND tỉnh Thái Bình
- Ngày 04/04/2005, Chuyển CT Bia Thái Bình thành CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Thái Bình
- CTy được bàn giao cho CTCP Bia rượu NGK Hà Nội vào ngày 13/06/2005
- Ngày 12/10/2005, chuyển thành CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình
- Ngày 12/01/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11.000đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

23.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 23.3 năm)


Ban giám đốc

20.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BTB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 66.31% công ty.