DNSE Detail Stock BTN
BTN

Gạch Tuy Nen

UPCOM: CTCP Đầu tư Bitco Bình Định

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Bitco Bình Định hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Xây dựng nhà các loại, công trình đường bộ,...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Gạch Tuy Nen

Giá hiện tại

-1,569

0

0

-

0

-

0

49.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Mai Thế Dũng

CTCP Đầu tư Bitco Bình Định hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Xây dựng nhà các loại, công trình đường bộ,...

Lịch sử phát triển:

- 02/02/1978 là Xí nghiệp công tư hợp doanh gạch ngói Phước An - tiền thân của công ty.
- 07/09/1996 thành lập Xí nghiệp Tuy nen Bình Định.
- 28/12/2001 Đổi thành Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định
- Ngày 05/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 22.000 đ/CP.
- Ngày 25/07/2023: Công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư Bitco Bình Định.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của BTN mới (nhiệm kỳ trung bình 1.8 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của BTN mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 12.27% công ty.