DNSE Detail Stock BTN

UPCOM: CTCP Đầu tư Bitco Bình Định

Sản xuất gạch

logo

BTN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

11.87 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.11 tỷ

Doanh thu

46.79 tỷ

1.45%

-1,844.49

0

0.45

0%

-21.91%

-10.56%

5.17%

0%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Huy Hoàng

5.42%

Mai Thế Dũng

5.32%

Trần Thị Kim Chi

5.21%

Nguyễn Đức Thắng

4.78%

Khác

79.27%

Tin tức & Sự kiện