Tin tức & sự kiện

09/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTS của CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/08/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

31/08/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

31/08/2022

BTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2022

BTS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức

17/08/2022

BTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

BTS: Công bố thông tin điều chỉnh BCTC năm 2021

28/07/2022

BTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

25/07/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

21/07/2022

BTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

BTS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/06/2022

ACBS muốn thoái 1 triệu cp BTS trên sàn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) - liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS) vừa đăng ký bán 1 triệu cp từ ngày 20/06-19/07.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

17/06/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

09/05/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

06/05/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 361,900 CP

26/04/2022

BTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông