DNSE Detail Stock BTU

UPCOM: CTCP Công trình Đô thị Bến Tre

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

BTU

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

57.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.54 tỷ

Doanh thu

103 tỷ

3.10%

2,372.09

0

-0.00

0%

15.62%

10.69%

25.48%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre

60%

Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa

14.71%

Nguyễn Tấn Vũ

11.39%

Nguyễn Thanh Phong

5%

Khác

8.90%

Tin tức & Sự kiện