DNSE Detail Stock BTU
BTU

Đô thị Bến Tre

UPCOM: CTCP Công trình Đô thị Bến Tre

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

09/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

09/12/2023

Tổng quan

CTCP Công trình Đô thị Bến Tre hoạt động trong lĩnh vực:

- Công tác vệ sinh đô thị
- Quản lý vận hành duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; xây dựng nhà, công trình các loại
- Trồng rau, đậu; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
- Bán buôn, cho thuê máy móc thiết bị...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đô thị Bến Tre

Giá hiện tại

1,836

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

10/09/2023

BCTC 2022 BTU - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 5,65% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

14/08/2023

BTU: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

09/08/2023

BTU: Thông báo về ngày huỷ đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

09/08/2023

BTU: Nghị quyết về thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 8/2023 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 8/2023 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Triệu

Tổng giám đốc

Nguyễn Tấn Vũ

CTCP Công trình Đô thị Bến Tre hoạt động trong lĩnh vực:

- Công tác vệ sinh đô thị
- Quản lý vận hành duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; xây dựng nhà, công trình các loại
- Trồng rau, đậu; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
- Bán buôn, cho thuê máy móc thiết bị...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là bộ phận Công trình Đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công trình Đô thị Bến Tre, được thành lập theo Quyết định số 654/QĐ-UB ngày 29/04/1997
- Ngày 01/01/2007: Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bến Tre chính thức đi vào hoạt động
- Ngày 23/10/2014: UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyế định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bến Tre thành CTCP
- Ngày 05/12/2014: Công ty tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
- Ngày 23/01/2015: Công ty tổ chức thành công ĐHCĐ thành lập CTCP Công trình Đô thị Bến Tre
- Ngày 29/01/2015: Công ty chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với số vốn điều lệ là 36 tỷ đồng
- Ngày 22/09/2015: Công ty trở thành công ty đại chúng
- Ngày 21/12/2015: CTCP Công trình Đô thị Bến Tre được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu mã BTU
- Ngày 04/03/2016: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là BTU
- Ngày 11/03/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của BTU với giá đóng cửa cuối phiên là 10,500 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

7.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BTU dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.5 năm)


Ban giám đốc

5.9 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BTU dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.9 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 79.71% công ty.